Identiteitscontrole kent u met name van luchthavens, grenscontrole of bij een bank

Het geautomatiseerd controleren van een identiteitsdocument kan op meerdere manieren.

RestPort Technologies maakt onderscheid tussen de Half Page en Full Page techniek. De gebruikte techniek is afhankelijk van de toepassing en het type ID-Scanner dat wordt gebruikt.

Tijdens en na het uitlezen vindt de documentcontrole plaats. Bij meer geavanceerdere systemen volgt tevens controle op de echtheidskenmerken van het identiteitsdocument.


Het Proces

stappen die worden gevolgd voor IDentiteitscontrole
Scannen

Het identiteitsdocument wordt via Half Page of Full Page scan technieken uitgelezen.

Verwerking

De software stelt na analyse van de MRZ vast of deze geldig is en wanneer aanwezig, wordt de RFID chip benaderd.

Controle

De gewenste controles worden vervolgens uitgevoerd op de verkregen data.

Resultaat

Het resultaat wordt na de controles getoond in de software of geëxporteerd naar back-end systemen.